Władze stowarzyszenia

Andrzej Stanisław PASZEK
Prezes

Krzysztof Janusz SZARO
Wiceprezes

Katarzyna Jadwiga PASZEK
Skarbnik